WP Smiley

Sự cố nhỏ với Wp Smiley 1.4.1

Wp smiley
Wp smiley

WordPress không hỗ trợ tùy chỉnh smilies :-| , các plugin dùng để tùy chỉnh smilies cho wp cũng khá nhiều, nhưng mình chưa thấy cái nào hoàn thiện cả. Không dùng đc smilies của yahoo vì nó có chứa các ký tự đặc biệt như “,\,<,>,’ :-| Cũng có những plugin, hỗ trợ các smilies của yahoo nhưng lại không cho phép tùy chỉnh các smilies khác…

Mình viết plugin này với khẩu hiệu “Define smilies as your way” :"&GT; Bạn có thể định nghĩa 1 smilies bằng bất kỳ ký tự nào :d . Bạn có thể dùng nhiều định nghĩa cho 1 smiley vì dụ “:)” “:-)” sẽ cùng đc thay bằng :-) Và chỉ cần 1 phát click chuột để định nghĩa tất cả các smilies của yahoo…

Wp Smiley - Quản lý smiles
Quản lý smiles

 

Khung nhập smiley cho comment
Khung nhập smiley cho comment

Bạn có thể tải plugin này tại http://wordpress.org/extend/plugins/wp-smiley/

Cài đặt và sử dụng:

Cài đặt:

1. Sau khi tải plugin về, bạn giải nén và upload lên thư mục wp-content/plugins
2. Kích hoạt plugin.
3. Upload smilies vào thư mục wp-includes/images/smilies
4. Vào Cài đặt -> WP Smiley để định nghĩa cách thay thế cho từng smiley

Sử dụng:

Để sử dụng 1 phát click chuột định nghĩa tất cả các smilies của yahoo thì bạn hãy upload toàn bộ các smilies trong thư mục ym-emoticons vào thư mục wp-includes/images/smilies, vào Cài đặt -> WP Smiley và click vào Quick define smiley for yahoo \\:d/

Tùy chọn Add one definition cho phép bạn thêm vào 1 cột định nghĩa mới cho các smilies, và tùy chọn Remove one definition được dùng để bỏ đi 1 cột định nghĩa cuối cùng

Tùy chọn Display cho phép bạn chọn các smilies đc hiển thị trên comment form, các smilies cách nhau bởi khoảng trắng, nếu bỏ trống tùy chọn này thì sẽ hiển thị tất cả các smilies đã được định nghĩa.

Tùy chọn Not case-sensitive cho phép không phân biệt chữ cái viết hoa hay viết thường trong smile, khi đó “:D” và “:d” sẽ cùng được thay thế bằng :d

Tùy chọn Convert postConvert comment sẽ chuyển đổi các smilies bằng hàm riêng, với tùy chọn này bạn có thể viết liền các smile :d :-) :d :-) còn nếu dùng mặc định của wordpress thì khi không có khoảng cách giữa các ký tự định nghĩa smilies thì nó sẽ không đc chuyển đổi thành 1 smile

Tùy chọn Add smilies to comment form sẽ tự động thêm các smilies vào comment form.

Gỡ bỏ plugin:

Tùy chọn Uninstall this plugin sẽ cho phép bạn gỡ bỏ plugin này. Toàn bộ thông tin lưu về các smilies sẽ bị mất.

Các phiên bản:
1.0 [12/11/2009]: Lần đầu ra mắt.
1.1 [14/11/2009]: Sửa lỗi không convert các smilies có chứa ” và ‘ khi bạn sử dụng tính năng convert mặc định của wordpress. Thêm phần cài đặt comment form id(vì 1 vài theme để comment form id khác bình thường).
1.2 [15/11/2009]: Sửa lỗi không convert smilies có chứa đồng thời ” và > hoặc < khi bạn dùng tính năng convert của plugin này.
1.3 [18/11/2009]: Bỏ vợi 1 số thứ không cần thiết để plugin chạy nhanh hơn :"&GT;
1.4 [25/01/2010]: Thay đổi cách hiển thị smiley ở khung comment, thêm tag nosmiley cho những đoạn văn bản không muốn chuyển thành smiley như mã nguồn chẳng hạn, còn một hai cái linh tinh nữa cũng chả quan trọng lắm :"&GT;
1.4.1 [08/