Khắc phục hiện tượng virus chèn script vào đầu các trang web

Trường hợp máy của bạn bị nhiễm virus thì bạn có thể download kaspersky hoặc bitdefender về diệt

Trường hợp không phải máy bạn bị nhiễm bạn có thể dùng tạm cách sau để khắc phục:

-Nếu đang dùng firefox thì cài noscript và chặn đoạn script đó lại

-Nếu đang dùng IE thì nâng lên IE7 cài IE7 pro vào rồi dùng chức năng chặn quảng cáo chặn url của script lại, nhớ tắt hoàn toàn yahoo nếu muốn vào yahoo thì vào bằng web và phải clear hết các file trong Temporary Internet files kể cả thư mục content.ie5

Have fun :d

Trả lời

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,508