Vietnamnet bị hack và lộ một cơ số thứ :-s

Đến giờ này thì trên google chắc đã có cả đống thông tin về vụ này rồi :-| Làm mấy cái hình lên đây thôi :-|

Vietnamnet bị hack 1
Mã nguồn được post trong nhiều bài viết

Vietnamnet bị hack 3
Thông tin hacker đăng tải trên vnn

Hacker post bài viết lên trên chính Vietnamnet và còn có cả link download các gói hồ sơ “mật” của Vietnamnet :-ss
Vietnamnet bị hack
Link download mã nguồn và các tài liệu mật trên bài viết

Trả lời

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,222