Ức chế

Mạng mấy hôm nay chán quá, vừa chậm vừa nhiều V, không login đc vào trang nào cả login mãi mới vào đc cái blog. Tất cả các request ở dạng post đều bị chặn :-( . Time ping lên cao quá, chat yahoo còn giật, chẳng làm đc gì cả :((

Trả lời

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,230