Tối ưu hóa wordpress

Giật mình khi xem dung lượng của table wp_options, kích thước lên gần 2MB 8-x  trong khi đó các table còn lại, cái nhiều nhất là wp_posts mới chỉ có hơn 500 KB. wp_options ngoài việc dùng để lưu các tùy chọn cho wp nó còn dùng để lưu các tùy chọn cho các plugin. Khi kích hoạt plugin các tùy chọn được lưu vào wp_options nhưng khi vô hiệu hóa plugin các tùy chọn đó không hề được xóa khỏi cơ sở dữ liệu (trừ một số plugin có chức năng uninstall). Và việc active nhiều plugin để chọn ra cái tốt nhất hoặc đôi khi chỉ là thử xem tính năng của plugin đã dẫn đến hậu quả là cái wp_options của mình lên gần 2MB ;)) . Cái wp_posts cũng thế khi chỉnh sửa một bài viết nó sẽ vẫn lưu bài viết cũ trong CSDL với post_type là revision. Giải quyết, với revision post thì có thể dùng plugin để xóa, còn với các option thì cứ xóa tất cả những gì không thuộc về wordpress (backup về rồi dùng notepad mà del :)) hoặc edit trực tiếp db trên host :d ) Chỉ có 1 điều bất tiện là tất cả các plugin đang dùng sẽ chuyền mọi tùy chọn của chúng về mặc định và các bạn phải chỉnh lại chúng :d

Trả lời

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,202