Thay áo cho blog

Ngồi suốt cả đêm qua với sáng nay mới chọn được cái theme cho blog #:-s chọn được rồi cũng đâu phải là xong ngay đâu :-| chỉnh sửa qua chút cho hợp với ý mình nữa chứ :d . Mọi người xem thử xem cái theme này thế nào :d cũng được đấy chứ phải không ? :-)

Trả lời

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,203