Đã nối mạng

=) Cuối cùng thì cũng nối đc mạng rồi :d , mình tự đăng ký lấy :d chứ cứ chờ chị Lương chẳng biết đến bao giờ :-| . Đúng là nộp đủ tiền có khác , ngày thứ 2 là họ đã đến nối cho rồi :d . Nhưng mà 3 người dùng gói MegaMe 380k :-( kể ra cũng hơi nặng :d . Thôi, cố gắng vậy :-| , dù sao cũng vẫn rẻ hơn ngồi quán :-)

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,481