Hiren’s BootCD 9.8

Hix. Chiều nay vừa đi mua cái đĩa Hiren’s Boot, đứa bạn ở quê nhờ mua hộ :-| Hỏi bản mới nhất họ bảo bản mới nhất là 9.5, thực sự mình cũng không để ý đến đĩa Hiren’s boot mấy từ cái hồi tống nó vào ổ C :d hình như cái bản để trong ổ bây giờ là bản 9.1 thì phải :"> Vừa rồi thử search, hix bản 9.8 ra từ ngày 10 tháng 3 :-| Thôi kệ cứ mang bản 9.5 về cho nó dùng cũng được ;))

Thông  tin về bản 9.8:

All in one Dos Bootable CD which has all these utilities:

Partition Tools

– Partition Magic Pro 8.05: Best software to partition hard drive.
– Acronis Disk Director 10.0.2160: Popular disk management functions in a single suite.
– Paragon Partition Manager 7.0.1274: Universal tool for partitions.
– Partition Commander 9.01: The safe way to partition your hard drive,with undo feature.
– Ranish Partition Manager 2.44: a boot manager and hard disk partitioner.
– The Partition Resizer 1.3.4: move and resize your partitions in one step and more.
– Smart Fdisk 2.05: a simple harddisk partition manager.
– SPecial Fdisk 2000.03t: SPFDISK a partition tool. Continue reading

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,152