News Cloner

News Cloner
News Cloner

News Cloner(NC) là một hệ thống hỗ trợ việc lấy nội dung, sao chép các trang tin tức hoặc các trang có giao diện giống tin tức một cách nhanh, chóng đơn giản :-)

News Cloner(NC) được viết bằng PHP, nhỏ, gọn, không dùng cơ sở dữ liệu nên có thể chạy trên hầu hết các hosting, kể cả các hosting có dung lượng thấp (50MB cũng vẫn đủ :d )

 

 

 

 

Các tính năng

  • Sao chép, lấy nội dung
  • Module hóa
  • Dễ cấu hình
  • Hỗ trợ giao diện
  • Không dùng CSDL
  • Hỗ trợ cache

Các phiên bản

  • 1.0(23/11/2012) Lần đầu ra mắt
  • 1.0.2(10/2015) Refresh design

Download

Download here

Demo

http://news.vui360.com

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,173