Hà Nội hay Hà Lội?

Ngày hôm qua mưa cũng bình thường, chưa có chuyện gì xảy ra (ít ra là ở chỗ mình :d )… Thế mà sau một đêm mưa đường đã ngập hết cả, trưa nay mình phải ngủ trừ bữa vì đường ngập ngại không đi chợ. Chị Hoài đi làm từ 7h30 (đi từ Xuân Thủy) mà đến 14h30 mới đến được công ty (ở Đội Cấn) =))Continue reading

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,205