Diệt virus foto

Vừa ở quê lên #:-s … Bật yahoo lên online thì 1 loạt tin nhắn spam từ bọn bạn… Nội dung như sau:

Nguyet: foto  :d  http://facebook-lmg.com/image.php
Nguyet: foto  :d  http://wallerimages.com/image.php

chikim Chi: foto  :d  http://foto-spaces.com/image.php
chikim Chi: foto  :d http://memorylmages.com/image.php

Tam CN: foto :d   http://margaretiamges.com/image.php

nvh bay: foto  :d http://joblin.co.nz/image.php

Linh Lân: foto  :d http://space4l.com/image.php

Tuan binh: foto  :d http://msn-lmages.com/image.php

Continue reading

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,160