80% SV… “lừa cha dối mẹ”

Ở bậc Tiểu học, 22% “sinh viên đại học chữ to” biết nói dối cha mẹ, ở bậc THCS là 50% và cao nhất, 80% SV… “lừa cha dối mẹ”. Tệ nạn ma túy học đường và tỷ lệ phạm tội của người trẻ cũng ngày một tăng cao.
Những thông tin trên được công bố tại Hội thảo “Giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên ở nước ta hiện nay – Thực trạng và Giải pháp” do Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam vừa tổ chức tại Đồng Nai. Continue reading

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,254