Đông chí

Lạnh quá ngồi đây, lòng tự hỏi,
Đông đã về chưa mà lạnh thế?
Mở lịch ra giật mình mới biết,
Giờ đã là gần giữa mùa đông.

Nắng đã lên rồi sao anh chẳng biết?
Cứ một mình ôm cái rét mùa đông.
Sao chẳng dang tay đón ánh mai hồng
Dù giữa mùa đông anh cũng không thấy lạnh :-)

Nắng rồi sao anh không biết chứ?
Mùa đông có nắng vẫn lạnh mà.
Ánh mai hồng anh dang tay chẳng thấy,
Chỉ thấy gió mưa mãi thét gào :-(

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,193