Đánh giá cucre.vn

Vâng đúng như cái tên cực rẻ, cucre.vn cũng rẻ rúng như cái tên của nó từ chất lượng cho đến cách phục vụ. Mình cũng chỉ xin bàn về cách phục vụ thôi, còn chất lượng thì cái này có quá nhiều người nói rồi.

Chả là dạo này nhàn cư vi bất thiện, hay đúng ra là rảnh rỗi sinh nông nổi. Từ hôm vào mua tài khoản học tiếng anh ở hellochao thấy có cái thanh toán bằng bảo kim. Tạo tài khoản bảo kim thấy có 100k km dùng trên cực rẻ, và mọi chuyện bắt đầu từ đây. Continue reading

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,214