Một vài điều về host máy chủ X(

Mình không định viết bài này đâu, nhưng mà ức chế quá đi x-( Những ai có ý định mua host của máy chủ (http://maychu.com.vn) thì nên xem xét lại

Thứ nhất: Tốc độ xử lý quá chậm: :@ :@

VDS tốc độ xử lý chậm
Tốc độ xử lý quá chậm

66 queries in 13,939 seconds :@ :@

Video

Thứ 2: Đường truyền ra nước ngoài quá cùi :t :t

VDS Đường truyền nước ngoài chậm
Đường truyền nước ngoài cũng chậm

4 packets thì lost 3 :@ :@

video

Thứ 3 là các công cụ tìm kiếm sẽ dần loại bỏ website của bạn vì bot của nó không thể vào đc trang web của bạn @@ :t

Google không truy cập đc website của bạn tại máy chủ vds
Google không truy cập đc website của bạn
Google không truy cập đc máy chủ
Trang chủ cũng gặp tình trạng tương tự

Và 1 điều nữa là ngay cả trang khách hàng cũng chuối nốt, không thể login đc bằng IE =)) mời các bạn xem tiếp đoạn video này  :t

Chất lượng thì chẳng ra sao, thế mà quảng cáo thì như thánh như tướng :t :t :t

Tóm lại thì cũng là tại mình dại thôi :(( không trách ai được :(( mình chia sẻ những điều này, vì không muốn có ai dại dột giống mình :-(

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,228