CTnet – chẳng thể hiểu nổi :-??

Ctmail
Ctmail Đại học công nghệ

Lâu lắm không vào website môn học cũng như là web mail của trường (đúng hơn là từ khi thi học kì 1 xong tới giờ)… Vừa rồi tên Toán gửi cho cái thông báo có website môn học mới và đăng nhập bằng tài khoản mail mà nhà trường đã cấp… Vào và đăng nhập thử thì nhận được cái dòng “Could not login” tưởng rằng mình gõ nhầm pass, gõ lại thêm lần nữa, vẫn thế :-| . Lôi cái webmail ra đăng nhập thử cũng không được :-| Lôi gmail ra thì nhận được cái thông báo “Authentication error. Mail from this account has not been retrieved since Feb 17.”  có nghĩa là gmail không thể login vào tài khoản CTmail từ ngày 17/02 hay nói cách khác là mật khẩu của mình bị đổi từ ngày 17/02 =)) Thật là hài, từ trước tết đến giờ có động gì đến cái acc này đâu :-?? . Nhớ lại đợt cái phòng máy bên đối diện 308-G2 cũng vậy, cũng nói là dùng acc của CTmail để đăng nhập nhưng mà mình chẳng đăng nhập được, mặc dù lúc đó vẫn login vào webmail đều đều :-|

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,208