Chọn lựa

Trong cuộc sống có nhiều lúc phải đứng giữa những sự lựa chọn…

Tự dưng thấy bí khi chọn lựa chuyên ngành, mặc dù trước đã định hướng là theo mạng hoặc công nghệ phần mềm rồi. Định chọn mạng vì có vẻ học mạng tốt hơn, nhưng lại nghe nói học mạng điểm thấp và khó ra trường nên khiếp quá chuyển sang chọn CNPM thế nhưng năm nay CNPM lại quá đông người đăng ký sợ mình không bon chen được nên chuyển qua hệ thống thông tin. Thế là phân vân giữa mạng và CNPM nhưng lại chọn HTTT =)) . Chọn học HTTT là vì mấy cái môn của nó cũng phục vụ cho mạng được :d Continue reading

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,295