Cám ơn

… Tôi không cho rằng mình là một người đặc biệt. Nhưng từ trước đến giờ tôi luôn nhận được sự giúp đỡ, có lẽ là do tôi may mắn chăng ?! Mặc dù tôi không biết được ai đã giúp tôi nhưng tôi cảm nhận được điều đó và từ đáy lòng mình tôi muốn nói lời cám ơn tới những người đã âm thầm giúp đỡ tôi. Cám ơn, cám ơn rất nhiều!

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,183