Quyết định dừng lại

…Sau lần vấp ngã đầu tiên, mình đã đứng dậy và quyết định chọn cho mình một con đường mới… Bước được một vài bước thì thấy cảnh vật ôi sao quen thuộc quá, quen thuộc tới mức khiến mình sợ 8-x và mình đã quyết định dừng lại…

Trả lời

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,227