Nối mạng

Hôm qua chị Lương bảo: Chiều mai FPT cho người đến kéo dây đấy. Hôm nay bỏ 2 tiết học để về nối mạng mà FPT thì không đến, chị Lương thì cũng đâu mất tiêu luôn :-| . Ở lớp học đang vui, về nhà chẳng có ai cả, xóm vắng như chùa bà đanh luôn :-( . Lại continue offline thôi :-( viết blog trên localhost =))

Trả lời

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,238