Nhớ nhà quá

Mấy hôm ở nhà chơi chỉ muốn mau chóng đc lên HN :d , khi biết 14 học quân sự thì nằng nặc đòi lên từ mồng 10, vài hôm sau lại đc biết trường mở lớp học thêm C++ từ mồng 10 thế là đòi lên từ mồng 7, bố mẹ bảo để mồng 9 đi vì mồng 7 và mồng 8 không tốt ngày… Sáng mồng 9 đi sớm lên trên này đc 2 hôm thì thấy nhớ nhà quá :-( Tối nay ngồi một mình :-( lại thấy nhớ nhà :(( nhớ quê, nhớ cả quán net khi xưa ta ngồi ;)) .

Trả lời

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,211