Một giờ học thể dục

… Học đến 8h, lớp trưởng rủ đi uống nước (thấy 2 thầy ra ngoài từ trước đã nghi nghi :-| nhưng thôi kệ, đi với lớp trưởng cơ mà :d ) . Mấy tên đang ngồi uống nước thì gặp thầy giáo ;)) biết thầy ở đâu không :s :d thầy cũng ở trong quán nước :)) thầy ngồi trong còn học trò ngồi ngoài =))

Trả lời

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,220