Mai thi rồi

Trời #:-s mai đã thi vật lý rồi cơ đấy, được nghỉ những hơn 1 tuần để ôn, lúc đầu thì cứ bảo ôn môn này làm gì hết đến một tuần, thế là toàn chơi chẳng học gì cả :-| thôi hôm nay phải cày thôi :d

Trả lời

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,243