Kiếm theme cho blog

Dùng theme mặc định của wordpress đã lâu, hôm nay phải kiếm cái theme đẹp đẹp mới được :d . Search một phát ra cả đống theme, hoa hết cả mắt chả biết chọn cái nào :-| . Không có demo, lại đang ngồi quán nên chả test được :-| . Thôi down cả đống này về đêm nay ngồi test xem sao :d

Trả lời

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,203