Javascript compressor

Nén, mã hóa javascript, compressor
Nén, mã hóa javascript
Một công cụ để nén, mã hóa mã javascript làm giảm dung lượng file. Đã bao giờ các bạn mở 1 file javascript ra và thấy nó được viết trên 1 dòng chưa? Đây là 1 tool online giúp các bạn làm được điều đó :-)  

Trả lời

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,180