Hướng dẫn gỡ bỏ qTranslate plugin

qTranslate, một plugin khá hay để tạo giao diện đa ngôn ngữ cho wordpress. Mình cũng đã dùng 1 thời gian nhưng rồi càng ngày càng lười dịch bài viết :"> và đến giờ thì chả muốn dịch tí nào :-( cái plugin tự nhiên đâm ra thừa :-| muốn vứt nó đi nhưng mà disable đi thì thấy nó lỗi tùm lum hết cả :-s …. cũng lên forum support xem, nhưng làm theo cách trên đó thì phần sau “more” là bị mất :-( Hôm nay quyết định bỏ nó đi, đọc code 1 hồi cũng tìm ra cách để gỡ bỏ hoàn toàn plugin này:

Bước 1: Backup CSDL của bạn(đề phòng lỗi)

Bước 2: Mở file “qtranslate_configuration.php” tìm đoạn mã:

elseif(isset($_GET['markdefault'])){
  // update language tags
  global $wpdb;
  $wpdb->show_errors();
  $result = $wpdb->get_results('SELECT ID, post_title, post_content FROM '.$wpdb->posts.' WHERE NOT (post_content LIKE "%<!--:-->%" OR post_title LIKE "%<!--:-->%")');
  foreach($result as $post) {
   $content = qtrans_split($post->post_content);
   $title = qtrans_split($post->post_title);
   foreach($q_config['enabled_languages'] as $language) {
    if($language != $q_config['default_language']) {
     $content[$language] = "";
     $title[$language] = "";
    }
   }
   $content = qtrans_join($content);
   $title = qtrans_join($title);
   $wpdb->query('UPDATE '.$wpdb->posts.' set post_content = "'.mysql_escape_string($content).'", post_title = "'.mysql_escape_string($title).'" WHERE ID='.$post->ID);
  }
  $message = "All Posts marked as default language!";
 }

Và thay bằng đoạn

elseif(isset($_GET['markdefault'])){
  // update language tags
  global $wpdb;
  $wpdb->show_errors();
  $result = $wpdb->get_results('SELECT ID, post_title, post_content FROM '.$wpdb->posts.' WHERE 1=1');
  foreach($result as $post) {
   $content = qtrans_use('keep_lang', $post->post_content, true);
   $title = qtrans_use('keep_lang', $post->post_title, true);
   $wpdb->query('UPDATE '.$wpdb->posts.' set post_content = "'.mysql_escape_string($content).'", post_title = "'.mysql_escape_string($title).'" WHERE ID='.$post->ID);
  }
  $message = "qTranslate was uninstall completely";
 }

Bước 3: Vào trang cài đặt của qTranslate, chọn “Advanced Settings”, phần convert database, click vào link “click here to mark all existing posts as written in the default language”

Chú ý: Ở bước 2, thay keep_lang bằng mã của ngôn ngữ mà bạn muốn giữ lại. Ví dụ bạn muốn giữ lại tiếng Việt thì sửa thành

qtrans_use('vi', $post->post_content, true);

còn tiếng Anh thì sửa thành

qtrans_use('en', $post->post_content, true);

Chúc mọi người thành công :d

6 Responses

  1. Huken viết:

    Thấy cái theme mới của tớ ổn ko :k =)

  2. […] Hướng dẫn gỡ bỏ qTranslate plugin […]

Trả lời

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,201