Host die???

:-| Hôm qua sang chỗ anh Kiên chơi :-) vào cái blog của mình lại thấy ra cái dòng “Internet Explorer cannot display the webpage” :-( chẳng hiểu tại sao :-?? vào cpanel của host thấy vẫn chạy nhưng không nhớ user, pass thì vẫn nhớ là 123456 thôi =)) :d cái host của thằng bạn cho mượn xài, nó cho user và pass nhưng chả nhớ user là gì, trước ở nhà nếu mà quên thì mở archive messenger của yahoo ra xem lại nhưng bây giờ có ở nhà thì cũng chả mở ra được :-| . Server còn live  nhưng host thì chắc die rồi :-(

Trả lời

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,197