Host die???

Cứ tưởng host die :-| . Hôm nay lên mạng gặp thằng bạn hỏi nó thì ra không phải :-( nó del của mình x-( . Hỏi nó đã del db chưa nó bảo chưa ;;) hỏi lại nó cái user để vào lại, hix chả thấy db đâu :-( . Cả db nó cũng del luôn :-| . Nhưng không sao :d mình chạy song song 2 cái: 1 cái trên mạng, 1 cái trên localhost =)) an toàn, chả sợ host die :)) vả lại đã có phiên bản mới + mình đang muốn thay theme đằng nào mà chả phải up lại :d

Trả lời

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,539