Học kỳ 5 :-< :(

Học kỳ 5, học kỳ có nhiều môn chuyên ngành, thế mà điểm chán quá :-( Chiều nay có điểm 4 môn, 3 môn B, 1 môn C :-( … Những tưởng 2 môn nhiều tín chỉ nhất được A thế mà lại 8.3(4tc) | 8.0(3tc) (8.5 mới được A :-( :-&LT;  ) Kì này điểm thành phần cao cao, thi cuối kỳ làm bài ngon ngon, hy vọng đc lĩnh 1 triệu 2 :"&GT; ( Các môn đều B(7.0) là có rồi :d ) một giấc mơ hão huyền, vì có cày cuốc gì đâu, lười lắm :"&GT; nhưng mà việc gì phải tiết kiệm ước mơ ;)) … Học kỳ tới có vẻ mệt mỏi đây :-s …  Thôi không lan man nữa :-&LT;

Trả lời

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,230