Giờ này còn phải nghe nhạc đám ma :(

Nản quá không biết, 12h đêm còn phải nghe kèn đám ma :-( mà vẫn là cái nhà hôm ấy chẳng hiểu là 49 ngày hay lại một người nữa ra đi. Nhưng từ chiều đi học về đến giờ không đc yên :-| anh Kiên thì đang ôn thi, vừa ôn thi vừa nghe nhạc đám ma =)) chắc là vào lắm ;))

Trả lời

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,452