Giờ mới về

:-| Lúc đi thấy bảo là chỉ uống cafe tầm 7 8h là về, thế mà ăn uống đến tận 9h chưa xong rồi lại còn kéo nhau đi hát karaoke làm mình đến đó chả hát hò gì cũng mất oan 50k :-| về đến nhà bị đóng cổng :-( tưởng phải ngủ gầm cầu :-| may mà mấy anh chị gọi đc bà chủ dậy mở cổng :-| tưởng off thế nào té ra là đi nhậu :-| bó tay

Trả lời

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,210