GifReverser – Chạy ngược ảnh động gif

GifReverser là một class viết bằng PHP dùng để tạo ảnh gif chạy ngược so với ảnh gốc. GifReverser chạy tốt trên php 5.2+ và chỉ cần thư viện GD, ngoài ra ko cần thêm thư viện nào khác.

Đi bộ
Đi bộ
Đi bộ (Đảo ngược)
Đi bộ (Đảo ngược)

Ví dụ bạn có 1 ảnh người đang đi bộ tiến về phía trước thì sau khi dùng GifReverser ta sẽ được một ảnh người đi giật lùi về sau

Tải xuốngXem demo

Trả lời

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,210