Bò ăn cỏ

Họa sĩ:
Bức tranh đó vẽ một con bò đang ăn cỏ đấy, thưa ông.

Khách:
Có thấy cỏ đâu?

Họa sĩ:
Con bò ăn hết cỏ rồi.

Khách:
Thế còn con bò đâu?

Họa sĩ:
Chứ bộ ông tưởng là con bò lại ngu đến mức đứng ỳ ở đó sau khi đã ăn hết cỏ sao ông?

Trả lời

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,384