As***

Hôm qua tên Toán bảo là chiều nay không kiểm tra kiến trúc máy tính, tuần sau mới kt, nhưng chẳng biết hắn nói thật không vì là ngày 01-04 mà :d . Chiều nay không kiểm tra mà để tuần sau thì còn chết nữa :-s tuần sau thuyết trình Eng + kiểm tra xử lý số tín hiệu :-| lại còn thêm KTMT nữa thì 8-x . May, chiều nay thầy bảo là để tuần sau nữa mới kt :d . Oài #:-s , nhưng mà rồi chuyện gì phải đến, vẫn sẽ đến, hoãn tới hoãn lui gì thì cũng vẫn phải đối mặt với nó thôi :d , quay lại và đối mặt với đợt kiểm tra giữa kỳ này nào :))

Trả lời

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,471