As***

Thứ 2 tuần sau thi rồi #:-s bảo hôm nay bắt đầu ôn thi mà đã ôn được gì đâu :-( Mấy đứa bạn nó chăm ghê, hôm Chủ Nhật đã thấy chúng nó để status là đang ôn thi rồi. Kệ, nước đến chân không lội :d chờ nước đến cổ rồi bơi vậy =))

Trả lời

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,205