As***

Hix #:-s nhiều bài tập quá nhiều đến mức chả biết làm cái gì trước =)) nên vẫn ngồi chơi suốt :d

Chiều nay định học, nhưng lại có thằng bạn đến nhờ cài lại máy tính :-| . Thế là chẳng học cũng chẳng ngủ :-| , ngồi xem hài :))

Có khi tối nay làm ít xác suất thôi :d lúc đầu thầy bảo làm 5 bài nên cứ nhởn nhơ :d hôm qua thầy dặn lại là 10 bài :-T . Trời, chiều ngày kia phải nộp rồi :-T , ngày mai lại còn cả tiếng Anh nữa. Trong 3 ngày tiếng Anh, xác suất, vật lý, tin, thứ 5 lại còn logic nữa, lại đang ốm :-( đúng là túi bụi thật ~X(

Trả lời

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,738