As***

#:-s Nhanh thật, mới đó thôi mà đã 2 năm rồi :-| … mà cũng không lấy gì làm lạ, ngay cả chuyện 7 năm cũng chỉ “như là giấc mơ” thì 2 năm có thấm vào đâu :-| … Mới hôm qua còn đòi lên HN mà hôm nay đã thấy… lòng bâng khuâng… :-|

Trả lời

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,188