Ajax hóa blog

Mất mấy ngày sửa lại cái theme để có theme ajax 100% :d mãi đêm qua mới xong #:-s , nói 100% thì hơi quá ;)) nhưng cũng phải được 90% :))

Ước mơ chuyển cái blog thành 100% ajax cuối cùng cũng đã thực hiện được :)) nhưng mà chẳng hiểu sao chuyển qua ajax rồi mà vẫn thấy nó chậm ;)) có khi dành tiền làm cái host VN là hay nhất, nhưng chắc chẳng bao giờ để dành được =)) vì tiền tiêu hàng tháng có dư đâu :-( . Thôi kệ, được đến đâu hay đến đó vậy, nhưng cho đến bây giờ thì vẫn cảm thấy mãn nguyện với cái theme ajax này :-)

Trả lời

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,273