20/10 – Phụ nữ thích gì?

Mọi người vẫn nói 100 người phụ nữ thì 99 người thích hoa, nhưng theo mình thấy thì không phải như vậy.
Mình đã hỏi 7 người xem họ thích gì vào ngày 20/10

– 3 người thích cái gì đó ăn được.
– 1 người thích 1 bông hồng trắng hoặc hồng phấn.
– 1 người gì cũng thích.
– 1 người không thích gì.
– 1 người chưa biết thích gì.

Đó 7 người chỉ có một người là thích hoa thôi :d , hay là do số lượng người mình hỏi ít quá nhỉ :s

Mình đã từng bị trả lại quà :-( , nên giờ trước khi tặng quà mình cứ hỏi xem người nhận thích gì :d nhưng khổ một nỗi hỏi thế thì ai mà dám trả lời thích gì ;)) . Có ai biết đc là mình sợ bị trả lại quà nên mới hỏi thế đâu :((

Trả lời

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,172