10:58 PM

Nhìn đồng hồ 10:58 lại nhớ đến sáng ngày… Tỉnh giấc thấy trời tôi tối (oh mình dậy sớm thiệt :-) ), đang mưa to mà thấy mình rất tỉnh táo, không ngái ngủ như mọi hôm, ờ lạ thật hôm nay lại còn dậy trước cả hẹn giờ nữa :)) , mình hẹn giờ 6h mà chưa thấy gì :d . Với tay ra bàn, lấy cái điện thoại, giật mình 10:58 8-x … Nghỉ 1 buổi học chỉ vì cái điện thoại lỏng loa, hẹn giờ nó không kêu, hôm thứ 2 nó đã bị vậy rồi @@ , đập cho nó mấy cái nó lại kêu, đến sáng nay thì lại tịt… :-|

Trả lời

© 2010-2013 As247 Blog. All Rights Reserved. 0,177